zondag 18 maart 2012

eerste bewoners: over grenadiers en jagers

uit: Kuifje-kalender
De heer Wildenboer had als beroep: "Fourier bij het Regiment der Grenadiers en Jagers". Er ging bij mij niet meteen een belletje rinkelen. Het leuke van het doen van historisch onderzoek naar je huis is dat je aan de hand van concrete aanwijzingen heel veel over de geschiedenis leert. En daarbij beperkt het zich niet alleen maar tot ons huis.

Het Regiment der Grenadiers en Jagers (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Garderegiment_Grenadiers_en_Jagers)
is/was een elitegroep militairen, gelegerd in de Oranjekazerne in Den Haag. De fourier was, zo leid ik af uit documenten, degene die de militairen van hun uniforms voorzag.

De Oranjekazerne in Den Haag is gebouwd in 1824 en afgebrand in 1919. In de 19de eeuw had Den Haag drie kazernes, de Frederikskazerne (1750), de Alexanderkazerne (1850) en de Oranjekazerne.
De Oranjekazerne werd gebouwd in de tuin van de Koninklijke Bibliotheek, die aan het Lange Voorhout (nr. 34) was. De tuin liep toen helemaal door tot aan de Noordsingel, de huidige Mauritskade, alwaar de ingang van de kazerne kwam. De eerste steen werd op 20 april 1824 gelegd door de kroonprins, de latere Koning Willem II. De Oranjekazerne was voor het keurregiment Grenadiers en Jagers. Naast de ingang van de Oranjekazerne stond het ouderlijk huis van Louis Couperus. Waar de kazerne heeft gestaan, bevindt zich nu het Louis Couperusplein. (bron: Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjekazerne_(Den_Haag).

Alexandrine Tinne op haar paard aan de Kazernestraat
De Koninklijke Bibliotheek was in die tijd te vinden op het Lange Voorhout nr. 34, waar nu de Hoge Raad gevestigd is. Het was naast het huis van Alexandrine (Alexine) Tinne. Deze bijzondere vrouw was ontdekkingsreizigster en fotografe. Zij woonde op nr. 32. Er is een foto van haar op haar paard, waarmee ze naar het schijnt in zelfgemaakte jurken wilde ritten door Den Haag maakte, in de Manege aan de Kazernestraat, met op de achtergrond de Kazerne. Overigens schijnt deze manege nog steeds te bestaan (Kazernestraat 50)! Het geluk wil dat ik in de buurt werk, en in mijn lunchpauze graag even rondwandel op zoek naar historische aanwijzingen. Ik zal daarom binnenkort eens even naar de manege zoeken. Zo was ik vorige week ook op zoek naar herinneringen aan de Oranjekazerne. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Ik weet dat de Kazerne stond waar nu het Louis Couperusplein is. Ik had daar eigenlijk wel een aandenken, gevelsteen of iets dergelijks verwacht maar die heb ik niet gevonden. Ergens in de buurt moet een "bericht uit de vorige eeuw" over de kazerne zijn; zie: http://www.budve.nl/Archipelbuurt/132/132.htm

het Couperusplein waar de Oranjekazerne stond

de ingang van de kazerne was naast het geboortehuis van Couperus

Er zijn veel foto's van de Oranjekazerne te vinden en van het dagelijks leven van de militairen daar. Voor een aardig beeld daarvan verwijs ik naar de beeldbank van het ministerie van Defensie: http://nimh-beeldbank.defensie.nl/nl/alle-afbeeldingen/weergave/search/layout/result/indeling/gallery/start/8/q/zoekveld/oranjekazerne
Maar ook het Geheugen van Nederland heeft veel mooie foto's: http://www.geheugenvannederland.nl/
Geen opmerkingen:

Een reactie posten