zaterdag 17 maart 2012

de eerste bewoners! (1888 - 1896) - deel I

Deze week had ik eindelijk weer eens tijd om mijn onderzoek in het Haags Gemeentearchief voort te zetten. Het heeft weer veel informatie opgeleverd! Ik heb nu een goed beeld van de bewoners vanaf de oplevering van het huis tot de 2e Wereldoorlog. De periode 1887-1910 was voor mij nog onbekend. Vanaf 1910 woonde de heer Maal met zijn gezin in ons huis. Daar heb ik een vorige keer al over geschreven. Ik weet nu dus wie de eerste bewoners van ons huis waren!

adresboek 1889-1890
bevolkingssamenstelling

Ik heb in het HGA de "adresboeken" van Den Haag ("van 's-Gravenhage en Scheveningen") geraadpleegd, via microfiches. Ik heb veel foto's gemaakt. Bedenk, dat de foto's een zwarte achtergrond met witte lettertypes tonen, maar het in werkelijkheid precies andersom was. Die adresboeken lijken op telefoonboeken, maar dan zonder telefoonnummers, en daarin kun je vinden wie op welk adres stond geregistreerd. Die boeken werden jaarlijks uitgegeven. Als je vervolgens de naam hebt gevonden van de bewoners, kun je in de fiches met namenregisters meer informatie over die persoon vinden, bijvoorbeeld wat zijn beroep was. Dat staat er overigens niet altijd bij. Het mooie van die adresboeken is dat ze ook advertenties bevatten, en bijvoorbeeld beginnen met informatie over de grootte en samenstelling van de stad. Zie bijvoorbeeld het adresboek uit 1889-1890. Op 31 december 1888 bestond Den Haag uit ongeveer 150.000 inwoners, waarvan 80.000 vrouwen en 60.000 mannen.
Het adresboek bevatte ook een categorie beroepen, de " Beroepsgewijze lijst", alfabetisch gerangschikt, beginnend met de Advocaten. Het is interessant om te zien hoe beroepen zijn veranderd, verdwenen, anders worden genoemd of uiteraard helemaal niet zijn veranderd. Ik vermoed dat de naam "Doodskistenmaker" niet meer zoveel voorkomt... of "Ezelinnemelk"?


Zo vond ik de volgende informatie. De Van Speijkstraat wordt voor het eerst in de adressenlijsten van 1886-1887 genoemd. Het gaat dan om de huisnummers 1 tot en met 58, die aan de kant van de Van Spiegelstraat. het jaar daarop, 1887-1888, is de straat tot en met de nummers 88 bewoond. Pas in het jaar daarop, 1888-1889, verschijnt de eerste geregistreerde bewoner van ons huis: de heer J.W.H.J. Wildenboer. In dat adresboek wordt de Van Speijkstraat overigens nog als "Van Speijckstraat" geschreven!

Johannes Wilhelmus Hendricus Jacobus Wildenboer is geboren op 9 september 1861 en was getrouwd met Johanna Sneijder, geboren op 9 oktober 1860. Zij kwamen als eerste bewoners op 26 juli 1888 in ons huis wonen. Hoe zou het er toen hebben uitgezien?Geen opmerkingen:

Een reactie posten